Artikelen door Stichting Blei

Vakmensen opleiden voor de warmtetransitie

De komende decennia spelen warmtenetten een belangrijke rol in de energietransitie. Regionale Opleidingscentra (ROC’s) leiden de vakmensen op die de warmtenetten gaan realiseren en hebben behoefte aan informatie over dit onderdeel van Infratechniek. De leermiddelen en examenproducten hiervoor worden ontwikkeld door Stichting BLEI.

5 jarig jubileum

Het is alweer 5 jaar geleden dat in december 2014 Stichting Blei werd opgericht. Op 6 februari jl. werd er tijdens een feestelijke jubileumbijeenkomst een presentatie gehouden.

BLEI.academy up to date

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden.

Keuzedelen

Vooral binnen de opleidingen gas, water en warmtedistributie zijn niet van alle keuzedelen de benodigde werkboeken en BPV-boeken gereed en/of zijn er nog geen Proeve van Bekwaamheid (examens). De reden hiervoor is veelal gebrek aan tijd en soms kennis bij het beperkte aantal mensen die mee werken aan het ontwikkelen van deze keuzedelen.

Stand van Zaken PVB’s voor de keuzedelen juli ’17

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden.

Stand van zaken van de keuzedelen Infratechniek maart 2017

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s vanaf het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden. In onderstaand document kunt u onze aanbevelingen met betrekking tot de keuzedelen Infratechniek vinden. 20170323 Aanbeveling m.b.t. keuzedelen en PVB