Artikelen door Stichting Blei

BLEI.academy up to date

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden.

Keuzedelen

Vooral binnen de opleidingen gas, water en warmtedistributie zijn niet van alle keuzedelen de benodigde werkboeken en BPV-boeken gereed en/of zijn er nog geen Proeve van Bekwaamheid (examens). De reden hiervoor is veelal gebrek aan tijd en soms kennis bij het beperkte aantal mensen die mee werken aan het ontwikkelen van deze keuzedelen.

Stand van zaken van de keuzedelen Infratechniek maart 2017

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s vanaf het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden. In onderstaand document kunt u onze aanbevelingen met betrekking tot de keuzedelen Infratechniek vinden. 20170323 Aanbeveling m.b.t. keuzedelen en PVB

Verslag ‘Examineren voor de toekomst’

Op 19 februari 2016 verzorgde Examenservice MEI de uitwisselingsbijeenkomst Examineren voor de Toekomst. Het programma van de bijeenkomst had tot doel kennis te maken met de examens voor de Herziene kwalificatie dossiers en ervaringen uit te wisselen over het gebruik van examenproducten.