Nieuwsbrief GoPro Learning Communities project

Nieuwsbrief van onze samenwerkingspartner: het GoPro Learning Communities Project

Bekijk de tweede nieuwsbrief van dit kalenderjaar

De tweede nieuwsbrief van dit kalenderjaar is verstuurd.
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen BLEI.

Vakmensen opleiden voor de warmtetransitie

De komende decennia spelen warmtenetten een belangrijke rol in de energietransitie. Regionale Opleidingscentra (ROC’s) leiden de vakmensen op die de warmtenetten gaan realiseren en hebben behoefte aan informatie over dit onderdeel van Infratechniek. De leermiddelen en examenproducten hiervoor worden ontwikkeld door Stichting BLEI.

Bekijk de eerste nieuwsbrief van dit kalenderjaar

De eerste Nieuwsbrief van dit kalenderjaar is verstuurd.
Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen BLEI.

5 jarig jubileum

Het is alweer 5 jaar geleden dat in december 2014 Stichting Blei werd opgericht. Op 6 februari jl. werd er tijdens een feestelijke jubileumbijeenkomst een presentatie gehouden.

BLEI.academy up to date

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden.