Nieuwsbrief 4 – september 2021

De vierde nieuwsbrief van 2021 is verstuurd.
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen BLEI.

BLEI opleidingen vernieuwd

BLEI opleidingen vernieuwd. De student digitaal centraal.

De BLEI opleiding niveau 2 en 3 volledig vernieuwd. “De student ook digitaal centraal zetten” was daarbij het grote doel. De opleiding is nu ook mobiel toegankelijk en hét centrale punt voor de student. Naast theorie zijn ook BPV-opdrachten en verslaglegging in het platform geïntegreerd. Voor docent of praktijkbegeleider is veel verbeterd. Je kan op het platform nu rechtstreeks studenten begeleiden en beoordelen. De BLEI opleiding start in het nieuwe schooljaar 21-22.

Nieuwsbrief 3 – juli 2021

De derde nieuwsbrief van 2021 is in juli verstuurd.
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen BLEI.

Nieuwsbrief 2 – mei 2021

De tweede (extra) nieuwsbrief van 2021 is in mei verstuurd.
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen BLEI.

Nieuwsbrief 1 – april 2021

De eerste nieuwsbrief van 2021 is verstuurd.
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen BLEI.

Nieuwsbrief GoPro Learning Communities project

Nieuwsbrief van onze samenwerkingspartner: het GoPro Learning Communities Project

Bekijk de tweede nieuwsbrief van dit kalenderjaar

De tweede nieuwsbrief van dit kalenderjaar is verstuurd.
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen BLEI.

Vakmensen opleiden voor de warmtetransitie

De komende decennia spelen warmtenetten een belangrijke rol in de energietransitie. Regionale Opleidingscentra (ROC’s) leiden de vakmensen op die de warmtenetten gaan realiseren en hebben behoefte aan informatie over dit onderdeel van Infratechniek. De leermiddelen en examenproducten hiervoor worden ontwikkeld door Stichting BLEI.

Bekijk de eerste nieuwsbrief van dit kalenderjaar

De eerste Nieuwsbrief van dit kalenderjaar is verstuurd.
Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen BLEI.

BLEI.academy up to date

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden.