Scholen

ROC’s (Regionale Opleidings Centra) verzorgen Middelbaar Beroepsonderwijs. Onderstaande tien ROC’s bieden één of meerdere opleidingen uit de kwalificatiedossiers Infratechniek en Infratechniek (kader). In projecten van BLEI werken deze tien ROC’s samen met het bedrijfsleven aan goed opleidingsmateriaal voor de opleidingen infratechniek.

In onderstaand overzicht staan de tien ROC’s die zijn aangesloten bij Stichting BLEI.

Namen van scholen met links
ROC ScholenPlaats
Deltion Collegete Zwolle
Graafschap Collegete Doetinchem
MBO Amersfoortte Amersfoort
Regio Collegete Heerhugowaard
ROC van Amsterdamte Amsterdam
mboRijnlandte Leiden
Techniek College Rotterdamte Schiedam
Markiezaat Collegete Bergen op Zoom
Koning Willem 1 Collegete ’s Hertogenbosch
Drenthe Collegete Emmen

NIEUWE PARTNERS?
ROC’s of commerciële instellingen die willen starten met een opleiding Infratechniek, kunnen zich aansluiten bij Stichting BLEI. Stichting BLEI stelt wel een aantal voorwaarden om de kwaliteit, de veiligheid en doelmatigheid van de opleidingen te waarborgen.

Deze voorwaarden zijn:

  • Het opleidingsinstituut beschikt over een OCW erkenning voor één of meer van de kwalificaties van het kwalificatiedossier Infratechniek of Infratechniek Kader en beschikt over aantoonbare vakbekwame docenten met kennis van deze kwalificatie en ervaring in de Infratechniek;
  • Er zijn voldoende studenten voor de te starten opleiding;
  • Het leerbedrijf (het bedrijf het praktijkdeel van de opleiding uitvoert), is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf;
  • Het leerbedrijf heeft praktijkopleiders in dienst die de student(en) in de dagelijkse praktijk begeleiden en voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het reglement “Erkenning leerbedrijven” van het SBB;
  • Het gesimuleerd oefenen van de vaardigheden vindt plaats in een praktijkwerkplaats die voldoet aan de voorwaarden van Stichting BLEI. Zie de informatie op het tabblad “praktijkwerkplaatsen”;
  • Het opleidingsinstituut is aangesloten bij Examen Service MEI en maakt gebruik van de Proeven van Bekwaamheid (PvB) die door Examen Service MEI zijn ontwikkeld voor de opleidingen en voor de keuzedelen.

Voor een afspraak kunt u mailen naar info@stichtingblei.nl